Kenneth Milander lämnar Widrikssons Åkeri AB

Kenneth Milander lämnar Widrikssons och han har följande besked:

”De projekt som jag anställdes för att genomföra är nu klara. Kommande projekt som styrelsen beslutat om ligger utanför min intressesfär varför jag beslutat lämna VD-posten i Widrikssons per den sista januari 2016.”

Styrelsen meddelar att rekrytering av ny VD pågår för fullt.

Frågor riktas till styrelseordförande Thomas Hanbo:
Thomas.hanbo@widrik.se