Widrikssons ökade användningen av biogas med 30 % under 2015

Widrikssons åkeri satsade stort på miljövänliga transporter under 2015. Ett 20-tal dieselbilar byttes ut mot biogasbilar och en egen biogastankstation blev klar på terminalen i Västberga. Detta resulterade i stora förändringar för segmentet e-handel med livsmedel och innebar en minskning av koldioxidutsläpp med 31 % i jämförelse med föregående år.

IMG_3614_biogasbil_1Både tekniken och bränslealternativ möjliggör hållbara transporter och därför är det en självklarhet för Widrikssons att erbjuda hållbara transporter. Genom biogasbilar och den ökade efterfrågan av e-handel med matvaror har Widrikssons ökat sina körningar med biogas i tanken med 30 % i jämförelse med 2014.

Det finns idag ett ökat fokus på hållbara produktlivscykler vilket betyder att konsumenter tittar längre än den slutgiltiga produkten. Det innebär att de vill att de ekologiska varorna även ska levereras på ett hållbart sätt och det är där vi kan vara med och göra skillnad, säger Foed Meliane, AO-chef lätta lastbilar.

Tillsammans sluter vi ett kretslopp
Genom Widrikssons satsning av biogas kan de tillsammans med kunduppdragen som rör e-handel med matvaror sluta ett kretslopp. Tack vare kommuners insamling av privatpersoners och företags matavfall, som i en rötningsanläggning i Huddinge omvandlas till 100 % biogas, kan Widrikssons köra ut nya matvaror till privatpersoner och företag med deras egna matrester i tanken.

Kontakt:
Foed Meliane
08 588 929 22
Foed.meliane@widrik.se
www.widrik.se

Bildbank: widrik.se/index.php/2011/10/28/pressmaterial/

Widrikssons åkeri är ett företag som satsar på hög service, nöjda kunder och lojala anställda. Företaget grundades 1953 och är ett etablerat distributionsåkeri med Storstockholm som arbetsfält. Widrikssons Åkeri driver utvecklingen inom miljöanpassade transporter framåt och har miljöfokus i alla väsentliga beslut och handlingar. Widrikssons satsar på att ha en fossilfri fordonsflotta till år 2020.