Diesel är snart ett minne blott hos Widrikssons

De alternativa bränslena dominerar hos Widrikssons. Under 2015 har växthusgasutsläppen minskat med motsvarande 226 000 kg co2 för våra tunga fordon. Detta tack vare att vi har ersatt den fossila dieseln med förnybara alternativ. Idag drivs vår tunga fordonsflotta till 93 % av biobränslen.

ninos_HVO

Ninos tankar HVO från vår egen station i Västberga.

Under största delen av 2015 tankades det RME i vår egen tankstation i VB men i december började vi tanka HVO där. Båda alternativen är biobränslen som gör transporter mer hållbara men HVO är snällare mot motorn, bättre energimässigt samt att fordonstillverkare godkänner det i större utsträckning.

HVO har blivit ett populärt biobränsle och för att bekräfta dess legitimitet släppte Stockholms stad en definition för ”miljölastbil” i januari 2016. Om ett tungt fordon tankas med 100 % HVO klassas det som ett miljöfordon. Därmed är nästan hela vår tunga fordonsflotta miljöklassad av Stockholms stad.

För att uppnå målet med en fossilfri fordonsflotta väntar vi på ett godkännande att tanka HVO från en biltillverkare.

Vad är HVO?
Det står för Hydrerade Vegetabiliska Oljor och framställs av slakteriavfall samt rapsolja. Vår leverantör för HVO är Energifabriken som garanterar att palmolja inte används vid tillverkningen av bränslet (Källa: Energifabriken).

 

Kontakt:
Foed Meliane
08 588 929 22
Foed.meliane@widrik.se
www.widrik.se
Widrikssons åkeri är ett företag som satsar på hög service, nöjda kunder och lojala anställda. Företaget grundades 1953 och är ett etablerat distributionsåkeri med Storstockholm som arbetsfält. Widrikssons Åkeri driver utvecklingen inom miljöanpassade transporter framåt och har miljöfokus i alla väsentliga beslut och handlingar. Widrikssons satsar på att ha en fossilfri fordonsflotta till år 2020.