Widrikssons expanderar till Göteborg!

Widrikssons Åkeri AB har tecknat avtal med Coop Väst AB gällande distribution av e-handlade livsmedel. Därmed utökar Widrikssons sitt befintliga samarbete med Coop och expanderar samtidigt till en ny marknad. Tillsammans med Coop genomför Widrikssons en stor satsning i Stockholm och Göteborg och räknar med en fortsatt ökad efterfrågan på e-handlade livsmedel.

– Flera av våra kunder har länge efterfrågat våra tjänster även utanför Stockholm och Mälardalen, men det är inte förrän nu som vi känner att det är rätt tillfälle. Att Coop som en stark aktör inom e-handel av livsmedel vill expandera tillsammans med oss i Stockholm och i Göteborg är väldigt glädjande. Vi är specialister på så kallad ”last-mile logistik” och samordnad varudistribution i storstadsregioner. Göteborg passar väldigt bra in i detta fokus och erbjuder spännande möjligheter framåt, säger Johan Nyblom, VD på Widrikssons Åkeri.

De senaste åren har livsmedelsförsäljning på nätet ökat stort och bara under 2016 steg försäljningstillväxten av lösplock med 44 % jämfört med 2015 enligt D Food Index. Coop ökar i samband med avtalstecknandet sin produktion och erbjuder fler kunder möjligheten till hemleverans i Göteborg.

– Vi i Coop Väst är mycket nöjda med detta nya samarbetsavtal. Vi har haft stora volymökningar senaste åren och vi ser en fortsatt ökad volymtillväxt inom e-handeln för dagligvaror de kommande åren säger Tommy Fougner, regionchef Coop Väst.

Widrikssons starka miljöengagemang är även högt prioriterat i Göteborg. Inledningsvis kommer biogasfordon att användas och Widrikssons hoppas på bra tillgång av biogas i det publika nätet. Framöver kan andra fossiloberoende bränslealternativ även vara aktuella.

 

PM_2017-03-21_PDF

 

För mer information

Anna Hanerud, press & kommunikation: 08 588 929 15

Pressmaterial: widrik.se/index.php/2011/10/28/pressmaterial/


Widrikssons åkeri är ett företag som satsar på hög service, nöjda kunder och lojala anställda. Företaget grundades 1953 och är ett etablerat distributionsåkeri med Storstockholm, Mälardalen och nu även Göteborg som arbetsfält. Widrikssons Åkeri driver utvecklingen inom fossiloberoende transporter framåt och har ett tydligt hållbarhetsfokus i alla väsentliga beslut och handlingar. 90 % av Widrikssons transporter sker idag med fossilfritt bränsle och vi har som mål att ha en helt fossiloberoende fordonsflotta till år 2020.