oktober 1, 2015

Miljö

Widrikssons_miljo_

Widrikssons Åkeri har valt att driva utvecklingen inom miljöanpassade transporter framåt och har därmed ett miljöfokus i alla väsentliga beslut och handlingar. Tillsammans med befintliga och nya kunder skapar vi effektiviseringar med tanke på miljön.

Våra miljösatsningar visar sig genom våra val av fordon, bränsle och lokaler.

– Våra fordon har en låg medelålder för att hela tiden ta del av den senaste tekniska utvecklingen. Fordonen har motorvärmare och rullar naturligtvis på HA-fria däck.

– Vi ersätter fossila bränslen med fossilfria bränslen såsom RME (Raps Metyl Ester), HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja) och 100% Biogas. På vår godsterminal i Västberga har vi egna tankstationer för såväl HVO som riktig biogas utan inslag av naturgas.

– Godsterminalen är modern och energisnål och utrustad för återvinning av bl.a. papper och tomemballage.

– Till nya kunder presenterar vi alltid ett  koncept med utgångspunkt ur miljöhänsyn.IMG_0540ny


Samordnad Varudistribution

Ett miljöbesparande projekt är Widrikssons samarbete med de åtta Södertörnskommuner som ingår i den samordnade varudistributionen som berör över 1000 enheter, skolor, daghem, äldreboenden i kommunerna.


Biogasakademin

Vi supportar Biogasakademin och dess insatser för miljön. Biogasakademin står för:

Svensk biogasteknik kan spela en viktig roll för klimatproblemets lösning. Många svenskar ingår i biogasens värdekedja utan att veta om det. ”

Tillsammans med Biogasakademin har Widrikssons Åkeri och andra biogasmedvetna aktörer tagit fram en biogassymbol som pryder våra fordon [läs mer på deras hemsida].