oktober 1, 2015

Vår story

widrik_120605_1smal

Widrikssons Åkeris affärsidé är att i partnerskap med kunderna uppnå god lönsamhet, stadig tillväxt och ökad geografisk täckning, genom att erbjuda fördelaktiga logistiklösningar. Detta med en personlig service, kvalitet, engagemang, kompetens och flexibilitet samt miljöansvar som kunder svårligen kan uppnå med egna resurser och personal.

Det hela började

Bild1

1953  Widrikssons Åkeri grundas detta år av Henry ”Putte” Widriksson. Han började småskaligt med en bil, modell Fargo med Aftonbladet som kund, en kund som vi har än idag.

1996  Tomas Andersson och Kenneth Stefansson köper Widrikssons Åkeri, då med 17 bilar och en omsättning på 10 mkr.

1999   DHL ansluter som en av Widrikssons Åkeris kunder.

2001  Widrikssons Åkeri tar över hela Real Logistics verksamhet och börjar i och med det leverera sin första matkasse.

2006  Widrikssons Åkeri AB köper sin allra första biogasbil.

2010   Invigning och flytt till vår nybyggda terminal i Stockholm (Västberga)

2013  Widrikssons Åkeri AB fyller 60 år och omsätter 130 mkr och har ca 130 anställda.

2014  Widrikssons Åkeri AB bygger egen Biogasanläggning (för lätta lastbilar) och RME-tankstation (för tunga lastbilar). I juli 2014 går 36 % av våra fordon på biogas.

2015  HVO tankas i VB, vilket är ett effektivare bränslealternativ jämfört med RME.

2016  Widrikssons Åkeri AB forstätter att sträva efter att vara fossilfria 2020.

 


Policy

Policy

Tillstånd och kontrollrapporter

Resultat_av_livsmedelskontroll_201509
Tillstand_Transport_av_avfall_2014

Registreringsbevis och certifieringar

ISO Certifikat 9001:2016 & 14001:2016
F-Skatt_Widrikssons

Pressmaterial